Skräddaregårdsprodukter AB: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Årsredovisningen är nu offentlig. Företagets rörelseintäkter är omkring 11 miljoner kronor. Resultatet före skatt är ungefär 700 000 kronor.