Skåbacka Lantbruksaktiebolag: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Skåbacka Lantbruksaktiebolags räkenskapssiffror för i fjol är nu offentliga. Företaget omsatte ungefär 19,5 miljoner kronor, 22,3 procent mer än under 2021. Resultatet före skatt är högre än föregående år, knappt 3 miljoner kronor mot cirka 350 000 kronor.