Så gick det för Trelp Aktiebolag 2022

Här är de viktigaste siffrorna från årsredovisningen för Trelp Aktiebolag som nu är klar. Företaget omsatte omkring elva och en halv miljoner kronor, 8,1 procent mer än under 2021. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, knappt 2,6 miljoner kronor mot cirka 4,9 miljoner kronor.