Så gick det för Produktivo AB senaste året

Här är de viktigaste siffrorna från årsredovisningen för Produktivo AB som nu är klar. Företagets omsättning är drygt fem miljoner kronor, en nedgång på 51,4 procent jämfört med föregående period. Resultatet före skatt är minus 58 000 kronor. Det är en nedgång med omkring 1,2 miljoner kronor.