Så gick det för Goeras Beauty & Cosmetics AB 2023

Här är de viktigaste siffrorna från årsredovisningen för Goeras Beauty & Cosmetics AB som nu är klar. Företaget omsatte cirka elva miljoner kronor, 148 procent mer än under 2022. Resultatet före skatt är omkring 700 000 kronor. Det är en ökning med knappt 1,1 miljoner kronor.