Så gick det för Dkd Design AB 2023

Ta del av de viktigaste siffrorna från årsredovisningen för Dkd Design AB som nu är klar.