Så gick det för Byggbolaget Mellby AB senaste året

Här är de viktigaste siffrorna från årsredovisningen för Byggbolaget Mellby AB som nu är klar. Företagets omsättning är omkring 16 miljoner kronor, en förbättring på 8,9 procent jämfört med föregående period. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, ungefär 150 000 kronor mot ungefär 600 000 kronor.