Robertsson International AB: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Årsredovisningen för Robertsson International är klar. Företagets rörelseintäkter ökar med 18 procent och blev drygt 5 miljoner kronor. Rörelseresultatet skjuter också fart, och slutar på ungefär 900 000 kronor (18,1%).