Redovisningen klar för senaste året: Halmstads Plattvärmeväxlarservice Fastighets AB visar bättring

Halmstads Plattvärmeväxlarservice Fastighets räkenskapssiffror för i fjol är nu offentliga. Verksamhetens omsättning ökar med 96,3 procent och blev senaste året knappt 7,7 miljoner kronor. Resultatet före skatt är högre än föregående år, cirka 1,8 miljoner kronor mot omkring 1,3 miljoner kronor.