Redovisningen klar för 2022: Affärskonsult, Anders Lindeberg Aktiebolag visar bättring

Årsredovisningen är nu offentlig. Verksamheten står bokförd på drygt sex och en halv miljoner kronor i omsättning, en ökning på 2,2 procent från 2021. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, omkring 700 000 kronor mot omkring 950 000 kronor.