Pilarna pekar nedåt för Bostad & Co i Halmstad AB

Årsredovisningen är nu offentlig. Företagets rörelseintäkter är cirka 10,5 miljoner kronor, en nedgång på 13,2 procent från året före. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, knappt 1,6 miljoner kronor mot ungefär 2,5 miljoner kronor.