Ottosson & Wolrath Byggkonsult Aktiebolag redovisar marginal som slår branschsnittet

Årsredovisningen för Ottosson & Wolrath Byggkonsult är klar. Företaget omsatte drygt 8,6 miljoner kronor, 9,6 procent mindre än under 2021. Rörelseresultatet minskar också med cirka 550 000 kronor till omkring 2 miljoner kronor.