Olanders Recycling Tools AB redovisar resultat som pekar uppåt

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Företagets omsättning stiger med 28,5 procent och blev ungefär 14 miljoner kronor. Resultatet före skatt är högre än föregående år, ungefär 250 000 kronor mot omkring 150 000 kronor.