Molico Sweden AB redovisar marginal som slår branschsnittet

Årsredovisningen är nu offentlig. Verksamheten står bokförd på tolv miljoner kronor i omsättning, en nedgång på 5,6 procent från 2022. Resultatet före skatt är högre än föregående år, knappt en och en halv miljoner kronor mot cirka 1,3 miljoner kronor.