Lagaholm Holding AB: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Lagaholm Holding AB under 2022. Här är de viktigaste siffrorna. Verksamheten står bokförd på cirka elva och en halv miljoner kronor i omsättning, en ökning på 30,1 procent från 2022. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, knappt 1,6 miljoner kronor mot ungefär 4,4 miljoner kronor.