Kraftig resultatökning för Jonas Magnusson Bygg AB

Årsredovisningen är nu offentlig. Företaget hade cirka tolv och en halv miljoner kronor i omsättning, en ökning på 48,1 procent från föregående år. Resultatet före skatt är högre än föregående år, drygt 1,8 miljoner kronor mot omkring 550 000 kronor.