Kraftig ökning av intäkterna för Mobile Integrator Sweden AB

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Företagets omsättning är ungefär 43 miljoner kronor, mer än dubbelt så högt som föregående år. Resultatet före skatt är högre än föregående år, drygt 4,8 miljoner kronor mot ungefär 2,8 miljoner kronor.