Kraftig ökning av intäkterna för Byggsystem Direkt Sverige AB

Årsredovisningen för Byggsystem Direkt Sverige är klar. Omsättningen i företaget är omkring 84,5 miljoner kronor, en ökning med 133,2 procent. Resultatet före skatt är högre än föregående år, ungefär tolv miljoner kronor mot drygt fem miljoner kronor.