Intäktsbortfall – men Electron Crosslinking Service AB går fortfarande bra

Årsredovisningen är nu offentlig. Företaget omsatte knappt 5,1 miljoner kronor, 41,2 procent mindre än under 2021. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, ungefär 900 000 kronor mot omkring 950 000 kronor.