Intäkterna fortsätter växa för Pro Quality Aktiebolag

Årsredovisningen för Pro Quality är klar. Företaget omsatte knappt 6,2 miljoner kronor, 4,5 procent mer än under 2021. Resultatet före skatt är minus 7000 kronor. Det är en nedgång med cirka 950 000 kronor.