Intäkterna fortsätter växa för Pacap Fastighets AB

Årsredovisningen är nu offentlig. Företaget hade knappt 7 miljoner kronor i rörelseintäkter, en förbättring på 1,7 procent från föregående år. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, omkring 1,7 miljoner kronor mot cirka 2 miljoner kronor.