Intäkterna fortsätter växa för Hemmeslöv 5:15 AB

Hemmeslöv 5:15s räkenskapssiffror för i fjol är nu offentliga. Omsättningen i företaget är drygt 8,6 miljoner kronor, en ökning med 5,1 procent. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, omkring 400 000 kronor mot omkring 2,1 miljoner kronor.