Intäkterna fortsätter växa för Arena Kemi AB

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Företagets rörelseintäkter är omkring 32 miljoner kronor, en ökning på 6,3 procent från året före. Rörelseresultatet ökar också med 15,8 procent, och slutar på knappt 1,3 miljoner kronor (4%).