Intäkterna fortsätter att minska för Joniro AB

Årsredovisningen är nu offentlig.