Hillarps Livs AB: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Företagets rörelseintäkter är knappt 392 miljoner kronor, en ökning på 2,4 procent från föregående år. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, omkring 3,1 miljoner kronor mot omkring 8,6 miljoner kronor.