Harplinge Bygg AB: Här är senaste årsredovisningen

Här är de viktigaste siffrorna för Harplinge Bygg AB senaste året. Företaget hade drygt 6,6 miljoner kronor i omsättning, en förbättring på 26,5 procent jämfört med föregående period. Resultatet före skatt är högre än föregående år, omkring 250 000 kronor mot cirka 200 000 kronor.