Här är siffrorna som visar hur det gick för Våxbohallen AB under 2022

Räkenskaperna är nu klara för Våxbohallen AB. Omsättningen i företaget är cirka 24,5 miljoner kronor, en ökning med 20 procent. Resultatet före skatt är högre än föregående år, cirka 250 000 kronor mot ungefär 200 000 kronor.