Här är siffrorna som visar hur det gick för NW Snabbservice AB senaste året

Räkenskaperna är nu klara för NW Snabbservice AB.