Här är siffrorna som visar hur det gick för HK Svetsmekano Aktiebolag under 2022

Räkenskaperna är nu klara för HK Svetsmekano Aktiebolag. Företagets omsättning minskar med 15,2 procent och blev drygt 5,3 miljoner kronor. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, ungefär 1,7 miljoner kronor mot ungefär 1,8 miljoner kronor.