Här är siffrorna som visar hur det gick för Euro-Vets Aktiebolag senaste året

Räkenskaperna är nu klara för Euro-Vets Aktiebolag.