Här är siffrorna som visar hur det gick för AV Koncept i Halmstad AB senaste året

Räkenskaperna är nu klara för AV Koncept i Halmstad AB. Verksamhetens omsättning ökar med 18,9 procent och blev senaste året ungefär 19 miljoner kronor. Resultatet före skatt är högre än föregående år, drygt 2,7 miljoner kronor mot omkring 1,3 miljoner kronor.