Här är siffrorna som visar hur det gick för Albin Winge Digital Media AB under 2023

Räkenskaperna är nu klara för Albin Winge Digital Media AB.