Här är siffrorna som visar hur det gick för Akpol AB under 2022

Räkenskaperna är nu klara för Akpol AB. Omsättningen i företaget är drygt 7,7 miljoner kronor, en ökning med 48,2 procent. Resultatet före skatt är i nivå med föregående år, omkring 1,1 miljoner kronor.