Här är siffrorna som visar hur det gick för 365Id AB under 2023

Räkenskaperna är nu klara för 365Id AB.