Halmstadmäklaren AB: Efter tre år med tillväxt – nu är siffrorna röda

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Omsättningen i företaget är knappt 8,3 miljoner kronor, ned 37,9 procent. Resultatet före skatt är ungefär minus en miljon kronor. Det är en nedgång med cirka 2,6 miljoner kronor.