Getinge Storkök AB: Stabila intäkter, men dipp i resultatet

Årsredovisningen är nu offentlig. Företagets rörelseintäkter är cirka 69 miljoner kronor, en ökning på 1,7 procent från året före. Rörelseresultatet minskar däremot med omkring 750 000 kronor till ungefär 950 000 kronor (1,4%).