Fredrik Knutssons Skogsentreprenad AB: Här är senaste årsredovisningen

Här är de viktigaste siffrorna för Fredrik Knutssons Skogsentreprenad AB senaste året. Verksamheten står bokförd på drygt 9,7 miljoner kronor i omsättning, en ökning på 23,3 procent jämfört med föregående period. Resultatet före skatt är högre än föregående år, cirka 450 000 kronor mot cirka 400 000 kronor.