Fortsatt god resultatutveckling för Stabe Drives AB

Stabe Drives årsredovisning för 2023 är klar.