Fortaco AB redovisar resultat som pekar uppåt

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Företagets rörelseintäkter ökar med 67,9 procent och blev drygt 7 miljoner kronor. Resultatet före skatt är högre än föregående år, ungefär 400 000 kronor mot cirka 200 000 kronor.