Fastighetskonsult i Halmstad Byggandersson AB: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Fastighetskonsult i Halmstad Bygganderssons räkenskapssiffror för i fjol är nu offentliga. Företaget omsatte cirka 19 miljoner kronor, 24,7 procent mer än under 2021. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, omkring 300 000 kronor mot ungefär 350 000 kronor.