Explosiv resultatökning for Electron Crosslinking AB

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Företaget omsatte cirka 20 miljoner kronor, 126,4 procent mer än under 2021. Resultatet före skatt är högre än föregående år, knappt 5,4 miljoner kronor mot 56 000 kronor.