Explosiv intäktsökning för Nöjet Väst Aktiebolag

Nöjet Västs räkenskapssiffror för i fjol är nu offentliga. Företaget omsatte omkring 11,5 miljoner kronor, 358,1 procent mer än under 2021. Resultatet före skatt är högre än föregående år, knappt 4,3 miljoner kronor mot cirka 1,2 miljoner kronor.