Dennis Personlig Assistans AB: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Dennis Personlig Assistans AB under 2022. Här är de viktigaste siffrorna. Omsättningen i företaget är cirka 16 miljoner kronor, ned 3,7 procent. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, cirka 450 000 kronor mot ungefär 600 000 kronor.