Copydaxdatack AB redovisar marginal som slår branschsnittet

Årsredovisningen är nu offentlig. Företaget hade drygt 7,3 miljoner kronor i omsättning, en förbättring på elva och en halv procent från föregående år. Resultatet före skatt är i nivå med föregående år, cirka 650 000 kronor.