Brant intäktsfall för Stalia AB – ner 42,4 procent

Stalias årsredovisning för senaste året är klar. Företaget hade omkring 82,5 miljoner kronor i omsättning, en nedgång på 42,4 procent jämfört med föregående period. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, omkring 300 000 kronor mot omkring 15,5 miljoner kronor.