Berlings Glasmästeri AB: Här är de viktigaste siffrorna från 2022

Berlings Glasmästeri AB redovisar talen för 2022. Företagets omsättning är omkring 15 miljoner kronor, en ökning på 22,7 procent från föregående år. Resultatet före skatt är högre än föregående år, knappt en och en halv miljoner kronor mot cirka 550 000 kronor.