Årsredovisningen klar: Så gick det för WT Trailer AB

Årsredovisningen är nu offentlig. Verksamheten står bokförd på ungefär 33,5 miljoner kronor i rörelseintäkter, en förbättring på 4,1 procent från 2021. Rörelseresultatet sjunker däremot med drygt 1,2 miljoner kronor till 1,4 miljoner kronor.