Årsredovisningen klar: Så gick det för Olanders Blommor o Ting Eftr. AB

Årsredovisningen för Olanders Blommor o Ting Eftr. är klar. Verksamheten står bokförd på drygt 6,6 miljoner kronor i rörelseintäkter, en nedgång på 3,7 procent från 2021. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, 12 000 kronor mot 40 000 kronor.