Årsredovisningen klar: Så gick det för Nyhemsgrillen Nyhem AB

Nyhemsgrillen Nyhems räkenskapssiffror för i fjol är nu offentliga. Omsättningen i företaget är knappt 7,6 miljoner kronor, en minskning med 0,6 procent. Resultatet före skatt är högre än föregående år, cirka 1,2 miljoner kronor mot omkring 1 miljon kronor.