Årsredovisningen klar: Så gick det för Marofabriken Aktiebolag

Årsredovisningen är nu offentlig. Företagets rörelseintäkter är cirka 18 miljoner kronor, en nedgång på 6,9 procent från föregående år. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, knappt 1,3 miljoner kronor mot omkring 3 miljoner kronor.